Studentenkamer verzekeringen


Een bestaande brandverzekering van de woning van de ouders volstaat meestal.

Als huurder is men (mede)aansprakelijk voor schade aan de studentenkamer. Ook voor de schade die derden/buren ondervinden door bijvoorbeeld brand in de studentenkamer. 

Ook de inboedel kan tegen diefstal opgenomen worden in de verzekering.

Huurder aansprakelijkheid

Een brandverzekering is wettelijk verplicht.
De schade die in een studentenkamer wordt aangericht door brand en water zal hierdoor gecompenseerd worden. 
Om die huurderaansprakelijkheid te verzekeren, is een woningverzekering nodig. Heel vaak wordt een kot (al dan niet gratis) meeverzekerd in de brandverzekering van uw eigen huis (hoofdverblijfplaats). Controleer op voorhand of de waarborgen van uw verzekering voldoende zijn. Anders is men onderverzekerd.

Als men in het buitenland gaat studeren (vb. Erasmus), controleer dan op voorhand of een buitenlands kot ook
Studentenkamers Antwerpen logo
gedekt is in uw woningverzekering. Zo niet, overleg met uw verzekeringsmakelaar of verzekeringsagent.

Inboedelverzekering

Niet alle verzekeringen houden ook rekening met waardevolle roerende goederen (PC, meubilair, TV, ... ) die niet meer bruikbaar zijn na een brand en/of waterschade. Best op voorhand een kopie maken van de aankoopfacturen.

​Diefstalverzekering

Indien er geen brand is, kan er door een inbraak de inboedel verdwijnen. Een inboedelverzekering is her geen oplossing. Alleen een aanvullende diefstal verzekering is een oplossing.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering voor een student is noodzakelijk wanneer hij/zij schade aan een derde berokkend.
Allergie-arme studentenkamers te huur
Gratis parking bij verhuizing
Huurprijs vanaf 340 euro/maand + 100 euro vaste kosten & meubilair
Huurcontract vanaf 3 maanden